СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на ученици и родители:

I. Олимпиади

На 07.12.2019 г. (събота) от 09.00 часа ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по математика за учениците от 5., 6. и 7. клас.

На 14.12.2019 г. (събота) от 09.00 часа ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по математика за  учениците от 4. клас.

На 14.12.2019 г. (събота) от 09.00 часа ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по български език и литература за учениците от 5., 6. и 7. клас.

II. Родителска среща

На 04.12.2019 г. (сряда) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 1. до 7. клас