СЪОБЩЕНИЕ:

Уважаеми родители,

Днес, 02.10.2019 г. (сряда) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за всички ученици от I до VII клас..
=================================

Уважаеми ученици и родители,

На 22 септември  честваме Деня на Независимостта на България.

23.09.2019 г. е неучебен и неприсъствен ден за учениците. Учебните занятия се подновяват на 24.09.2019г. /вторник/ – първа смяна.