На вниманието на родители и ученици:

Заповед-ПЪРВА смяна м. март и 3-ти март официален празник

 

==========================================

На вниманието на родители и на учениците, класирали се на областен кръг на състезанието „Ключът на музиката“:

Областен кръг - Ключът на музиката

========================================================

Информация за учебния процес за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г.
Уважаеми родители и ученици,
Запознайте се с прикачената заповед относно организацията на учебния процес
за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. - ЗАПОВЕД-ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ-04.02-17.03

=====================================================================

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Може да се запознаете с организацията на предстоящите общински кръгове на олимпиадите през учебната 2020/2021 г.:

1. дата, начален час и времетраене на олимпиадата
- БЕЛ – 1
- МАТЕМАТИКА – 1
- ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 1
- МУЗИКА – 1
- ЗНАМ И МОГА – 1

2. квестори, кабинети и разпределение на учениците

- БЕЛ – 2
- МАТЕМАТИКА – 2
- ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 2
- МУЗИКА – 2
- ЗНАМ И МОГА – 2

Олимпиадите ще се проведат при спазване на следните противоепидемични мерки:

- задължително носене на защитна маска за лице.
- спазване на физическа дистанция от най-малко метър и половина
- ученици с прояви на остри респираторни болести /повишена температура,кашлица, затруднено дишане,загуба на обоняние и вкус и др./, да не се явяват и няма да бъдат допускани.

 

======================================================================

Уважаеми родители,

Информираме Ви за датите за провеждане на предстоящите общинските кръгове на  олимпиади през настоящата учебна година:

1. Олимпиада „Знам и мога“/4. клас/ – 23.01.2021г./събота/ от 09.00 часа

2. Олимпиада по математика /4. клас/  – 24.01.2021г./неделя/ от 09.00 часа

3. Олимпиада по БЕЛ /5.,6. ,7. клас/ – 24.01.2021г./неделя/ от 09.30 часа

4. Олимпиада по математика /5.,6. ,7. клас/ – 23.01.2021г. /събота/ от 09.30 часа

5. История и цивилизации /5.,6. ,7. клас/  – 22.01.2021г. /петък/ от 14.30 часа

6. Химия и опазване на околната среда /7. клас/  – 21.01.2021г. /четвъртък/ от 14.30 часа

7. Биология и здравно образование  /7. клас/  – 28.01.2021г. /четвъртък/ от 14.30 часа

8. „Ключът на музиката“ /4.,5.,6., 7 клас/ – 22.01.2021 г. /петък/ от 10.00 часа.

За всеки участник в дадена олимпиада, задължително се попълва декларация за информирано съгласие от родител/настойник. За всяка олимпиада се попълва отделна декларация, която е качена и в меню „Бланки“ – Декларация – олимпиада. Попълнете я и я изпратете на пощата на училището: admin@ka1.bg като надлежно отбележите дали сте съгласни или не.

 

Информация за учебния процес считано от 04.01.2021 г.

В периода от 04.01.2021 г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от I до IV клас. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Считано от 04.01.2021 г. се възстановява провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки. Провеждането на извънкласни дейности се осъществяват с ученици от една паралелка с оглед необходимостта за продължаване спазването на принципа на невзаимодействие с други ученици.

В периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от V до VII клас записани в дневна форма на обучение, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Можете да се запознаете с организацията на учебния процес за периода 04.01.2021 г. – 31.01.2021 г. :
Заповед РД 10-157-399 31.12.2020 г.

 

 

==============================================================

Съобщение:

Уважаеми родители и ученици, Коледната ваканция, определена със заповед
на Министъра на образованието и науката, е от 22.12.20г. до 03.01.21г.
/вкл./.
Присъствен учебен процес от 04.01.21г. ще се осъществява за учениците от
1. до 4. клас.

Ръководството на ОУ „Княз Александър I“ Ви пожелава весели празници!

============================================================

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Може да се запознаете с организацията на учебния процес за периода 30.11.2020 г – 21.12.2020 г. в прикачената заповед – ЗАПОВЕД ОРЕС – 30.11-21.12.2020

 ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ:

При необходимост от издаване на служебна бележка или друг вид документ,
заявете своето желание по електронен път на ел.адрес – admin@ka1.bg

 

===============================================

Обръщение на Анета Вълева, директор на ОУ Княз Александър I, по случай патронния празник на училището:

=========================================

Нова секция COVID – 19 http://оу-княз-александър.com/?page_id=2077

========================================

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“
УЧЕБНА 2020- 2021 г.
График 1 и 2 смяна първи учебен срок Начален курс

График 1 и 2 смяна първи учебен срок Прогимназиален курс

 

Безопасност в мрежата

Район на ОУ „Княз Александър I“

Район на КА1     banner-6shkolo.bg

Google G Suite за образованието е безплатна облачна платформа, която се използва от над 300 училища в България. Ресурсите и инструментите на платформата са широко приложими и могат да бъдат използвани за организация на обучение и учебен процес, подпомогнати от дигитални технологии.
ОУ „Княз Александър I“ използва G Suite за нуждите на образователния процес в училището и SHKOLO.BG.